#1137

Николай
Хранитель

Зараз закон трохи по-іншому написаний:

«wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub
co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było
narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie,…»

але, можливо, Ви праві.

Польське громадянство може бути підставою для отримання Карти Поляка (хоча це і згадується в Законі один раз), та на практиці:
1. В документі має зазначатись громадянство.
2. Є загальновизнаним, що перебувати на посаді в гмінній управі могли тільки особи з польським громадянством. Уточнити це можна в тому ж архіві, звідки взято довідку.

Ви маєте розуміти, що у Вас максимально віддалені предки і, хоч Ваш документ підходить під один з пунктів («2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;»), ставлення консула буде відповідним, і Вам потрібно підготувати всі можливі підтвердження «związku z polskością» Вашого прадіда.

Загалом у Вас є шанс отримати Карту Поляка.